Príďte si pozrieť ochutnávku z Antickej Gerulaty do Starej radnice! Dočasná inštalácia Z depozitára, ktorá sa mení každé 2 mesiace je prístupná z radničného nádvoria. Pozrieť si ju tak môžete aj mimo otváracích hodín MMB.

Rímska strešná krytina patrí na rímskych archeologických lokalitách medzi najbežnejšie nálezy, na ktorých často nachádzame rôzne značky (kolky). V roku 2007 bol v Rusovciach objavený fragment tehly, na ktorom sa zachoval neúplný kolok ALA I CANN[anefatum], patriaci jazdeckej jednotke Ala I Cannanefatium civium Romanorum. Je to prvá tehla svojho druhu, ktorú sme dovtedy poznali iba z náhrobných nápisov či z vojenských diplomov.

Objekt pochádza zo stálej expozície Gerulata na hraniciach Rímskej ríše v Antickej Gerulate v Rusovciach, ktorá bude znova sprístupnená až v apríli tohto roka. Artefakt tak máte možnosť vidieť zblízka ešte pred otvorením novej sezóny.