Ďalšia z dočasných inštalácií v rámci projektu Z depozitára predstavuje súbor 20 fragmentovaných i celých artefaktov, ktoré boli nájdené na hrade Devín v roku 2022.

Aj keď ide o drobnotvaré, nenápadné a často neúplné nálezy v nepôvodnej polohe, sú priamym dokladom osídlenia dnešného areálu hradu niekedy od polovice 6. tisícročia do 2. tisícročia pred n. l., možno i skôr.

Najpočetnejšími nástrojmi sú čepieľky, ktoré bývali súčasťou zložených nástrojov, napr. žacích nožov na zber obilia. Surovina na výrobu devínskych kamenných nástrojov pochádza z blízkych (Malé Karpaty, dunajské štrky) i vzdialených zdrojov (Biele Karpaty).

 

Kurátorská koncepcia: Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Jana Mellnerová, PhD.