Príbeh troch generácií žien o hľadaní zmyslu života

V jednom byte sa rozohráva príbeh starej matky trpiacej stratou pamäti, jej dcéry tiež matky, ktorá hľadá cestu k dcére, a dcéry, ktorá túži po ceste do sveta. Lyricky ladený text a jemný, nenásilný humor diváka určite zaujme.
Autorka: Katarína Mišíková Hitzingerová
Herecké obsadenie:
Jana Pavešicová, Darina Raimanová, Ida Švitelová, Eva Chudinová, Ján Hovorka