Základy paličkovania čipiek

Rozsah: 20 hodín / 10 lekcií
Cena: 95 €

Viac informácií

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

  • I.časť: pásiková čipka
  • II.časť: pásiková/mnohopárová čipka
  • III.časť: mnohopárová čipka

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Trvanie kurzu: 15. 1. - 10. 6. 2024
Termín: pondelok / 17.30-19.30
Lektor: Oľga Fratričová
Cena: 95 €

>> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<