Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

  • I. časť: pásiková čipka
  • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
  • III. časť: mnohopárová čipka

Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

  • I. časť: začiatočníci
  • II. časť: mierne pokročilí
  • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

  • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií 
  • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
  • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

95 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Utorok │ 17.00 – 19.00│Eva Kuníková
I. časť /20. 9. 2022 – 29. 11. 2022/

Prihlásiť sa »

 

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Utorok│17.00 – 19.00│ Eva Kuníková
II. časť /16. 1. 2023 – 27. 3. 2023/

 

deň │ čas / termín konania kurzu │ lektor


Utorok│17.00 – 19.00│Eva Kuníková
III. časť /4. 4. 2023 – 13. 6. 2023/