ZÁVEREČNÝ KONCERT 68. mfP

ZEM SPIEVA
Prvý slovenský film z roku 1933

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE
SPEVÁCKY ZBOR A SPEVÁCKA SKUPINA LÚČNICE
Martin Leginus, 
dirigent
Elena Matušová, zbormajsterka
Titusz Tóbisz, tenor
Eugen SUCHOŇ, František ŠKVOR

Na záverečnom koncerte 68. ročníka music festival Piešťany 2023 zaznie na úvod ikonická skladba významného slovenského skladateľa, spoluzakladateľa piešťanského hudobného festivalu, prof. Eugena Suchoňa – Symfonietta Rustica. Bola premiérovaná v roku 1957. Vznikla orchestrálnou inštrumentáciou z pôvodne klavírneho cyklu Obrázky zo Slovenska, ktoré autor skomponoval v rokoch 1954 – 1956. Touto skladbou, ktorej vznik sa datuje aj ku vzniku piešťanského hudobného festivalu (od roku 1956) si pripomenieme 30. výročie úmrtia Eugena Suchoňa.

Prvý celovečerný slovenský film Zem spieva, je etnografický dokument, zachytávajúci reálie Slovenska tridsiatych rokov a zaznamenáva dôležitý kolobeh života slovenského ľudu. Autorom námetu a režisérom bol prof. Karol Plicka, ktorému sa v roku 1933 podarilo úspešne zavŕšiť pokusy o vznik slovenského dokumentárneho filmu. Aj vďaka poetickému zachyteniu slovenskej krajiny, citlivému prístupu ku dokumentácii slovenských tradícií a folkloristickým motívom je film považovaný za majstrovské dielo. Zásluhu na hudobnej zložke filmu nesie skladateľ a dirigent František Škvor, ktorý pracoval s motívmi typickými pre východné Slovensko, čím nielen priblížil hudobné tendencie nášho regiónu, ale povýšil dokument na zvukové dielo. Film Zem spieva bol digitálne reštaurovaný a bude v tejto podobe prvýkrát uvedený na veľkom plátne za sprievodu orchestra v podaní Štátnej filharmónie Košice a Speváckeho zboru Lúčnica.

PIATOK / 7. 7. o 19.00 │ Dom umenia SF Piešťany – veľká sála


Koncert je súčasťou festivalu 68. music festival Piešťany.