Závěrečný koncert - Česká hudba v muzeu - most mezi námi (Čs. komorní duo)
+ přednáška Béla Kéler - maestro z Bardejova (Pavel Burdych)

Československé komorné duo tvoria český huslista Pavel Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Duo na hudobnej scéne pôsobí od roku 2004 a patrí k najlepším súborom komornej hudby v Česku a na Slovensku. Duo zameriava svoju interpretačnú činnosť na tvorbu slovenských a českých skladateľov 19. - 21. storočia. Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a tvorivé interpretačné výkony naplnené širokou škálou emócií, vitalitou a expresivitou.

V spolupráci s Múzeom Vojtecha Löfflera.


Koncert je súčasťou festivalu Dni českej kultúry 2023.