!POZOR! ZMENY ADRESY! OD 1. NOVEMBRA 2021 SÍDLI NAŠE DIVADLO V SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH SPOLU S RADOŠINSKÝM NAIVNÝM DIVADLOM NA ZÁHRADNÍCKEJ 95.

Koprodukčný projekt s českým Divadlom Drak pri príležitosti 30. výročia rozpadu Česko-Slovenska.

Česko-Slovensko sa rozpadlo pred 30 rokmi. Zánik spoločného štátu však neznamenal koniec blízkosti dvoch národov, práve naopak. Pri prekročení štátnej hranice sa necítime ako v cudzine a Čechov radi nazývame bratmi. Z vrúcneho priateľského vzťahu sa zrodila aj výnimočná koprodukčná inscenácia v spolupráci s Divadlom Drak z Hradca Králové. Na javisku sa stretnú českí a slovenskí herci s cieľom vytvoriť pravú a nefalšovanú, originálnu československú inscenáciu. Kde však začať? Kto reprezentuje naše špecifické národné povahy a ako ich spojiť do jedného celku? Na pomoc prichádza udatný Jánošík za slovenskú a urozprávaný Gašparko za českú stranu. Spojenie dvoch nespojiteľných naturelov vedie k zážitkom v slovenských vysokých horách aj v romantických českých hájoch. Kam však celý príbeh smeruje? A spĺňa očakávania a predstavy jednej či druhej strany? Bábkovo-činoherná inscenácia je metaforou nažívania v jednom útvare. Dokážeme robiť kompromisy v záujme spoločných cieľov? No akí vlastne sme? A ako vnímame druhých? A existuje vôbec niečo ako národný charakter? 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Veková kategória: 10+

Dĺžka predstavenia: 70 minút

Text, dramaturgia: Tomáš Jarkovský, Peter Galdík

Použité básne: Orol vták (Janko Kráľ), Smrť Jánošíkova (Ján Botto), Kráľohoľská, Mor ho! (Samo Chalupka)
Scéna, návrh bábok: Karel Czech
Bábky: Jiří Bareš, Roman Marek, Vladimír Sosna, Štěpán Uherka
Vyrobili dielne Divadla Drak: Roman Beran, Michaela Kudelková, Hana Kopová, Štěpán Uherka, Tereza Vašíčková
Kostýmy: Tereza Vašíčková
Hudba: Daniel Čámský
Réžia: Šimon Spišák, Jakub Vašíček
Hrajú: Ľuboš Janák, Frederika Kašiarová, Ľubomír Piktor, Šimon Dohnálek a. h., Milan Hajn a. h., Pavla Lustyková a. h.
Zvuk: Dominik Novák, Viktor Öri
Svetlo: Jakub Ťapucha, Juraj Čech
Javiskoví technici: Ľuboš Hodás, Marek Duchoň, Dominik Prok, Boris Javorský
Inšpícia: Ivana Golianová
 

Vstupenky

  • Jednotná cena vstupenky ... 8 €