Na výstave Pieseň hmoty Jarmila Marčišová prezentuje nové – vlastné tvorivé prístupy v kresbe. Výtvarníčka v obrazoch zachytáva životné princípy flóry, fauny a človeka, ktoré sú medzi sebou odjakživa úzko previazané. Vnímanie týchto vzájomných prepojení je kľúčovým aspektom vedúcim k pochopeniu autorkinej tvorby. Hmota v obrazoch sa stáva základným materiálom pre vyjadrenie maliarskeho rukopisu a zároveň táto vibrujúca forma energie tvorí štruktúru pre finálnu kresbu. Vzniká štrukturálna kresba, v ktorej z neživej lesklej sivej vystupuje farba dávajúca obrazom život.

Výstava bude v knižnici nainštalovaná od 4. do 28. februára.