Top podujatia

Kniha Žilinského kraja 2023
Žofia Bosniaková
Čo drôt spojil, čas nerozdelí...
Králi oblohy
Čo drôt spojil, čas nerozdelí...
Králi oblohy
Výstava ikon: SVÄTOSŤ AKO OVOCIE SVÄTÉHO DUCHA
Tvorenie pre kostymérňu: Čaj u klobučníka
Benefičný koncert
Múzeum na dereve maľované Čičmany
Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila
Prvé múzeum intermédií III – Nežná sila
Kniha Žilinského kraja 2023
Žofia Bosniaková
Čo drôt spojil, čas nerozdelí...
Králi oblohy
Čo drôt spojil, čas nerozdelí...
Králi oblohy
Výstava ikon: SVÄTOSŤ AKO OVOCIE SVÄTÉHO DUCHA
Modlitba žalmov: Trest, alebo potešenie? Pohľad na bohatstvo žalmov očami C. S. Lewisa