Onedlho, v dňoch 6. až 8. júna 2023, sa v Martine uskutoční ďalší ročník najstaršieho literárneho podujatia na Slovensku, populárna a známa Slovesná jar. Tentoraz s podtitulom Literatúra v čase.

Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro bola transformovaná do samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a zaradilo sa medzi najpopulárnejšie kultúrne akcie na Slovensku. Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku –  pripravili aj tentoraz pre priateľov dobrej umeleckej spisby a spríbuznených umení zaujímavý multižánrový program,  adresovaný všetkým vekovým kategóriám. Popri klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, umelecký prednes, slávnostné vyhodnotenie celoslovenských literárnych súťaží Paulinyho Turiec a Matičná esej, pripomenutie jubileí viacerých slovenských  spisovateľov a udalostí (162. výročia Memoranda národa slovenského, 160. výročia založenia Matice slovenskej  a 55. výročia okupácie vtedajšieho Česko-Slovenska armádami Varšavskej zmluvy), programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, vedecký seminár, vernisáže výstav, hudobné koncerty, filmové projekcie... Na viacerých miestach Martina a Vrútok sa bude konať až pätnásť samostatných programových blokov. Vstup je zadarmo. 

57. ročník Slovesnej jari organizujú Spolok slovenských spisovateľov (SSS) v kooperácii s Maticou slovenskou, Kultúrnou scénou, Živenou – spolkom slovenských žien, Turčianskou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Radou národnej kultúry v Martine, Mestom Vrútky a ďalšími partnermi.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Martin.  

Srdečne vás všetkých, milí priatelia, pozývame na tento tradičný literárny festival plný chutí, vôní, farieb a kvalitného umeleckého slova v mnohých podobách. Opätovne bude platiť, že úspešný priebeh celého podujatia je vždy spoločným dielom organizátorov, účinkujúcich, divákov a atmosféry.

Zdroj: spolok-slovenskych-spisovatelov.sk