Predstavíme Vám život významnej osobnosti našej histórie prostredníctvom literatúry a článkov z fondu Krajskej knižnice v Žiline. Od 6. do 31. mája 2024,  Krajská knižnica v Žiline na oddelení beletrie.

Žofia Bosniaková (Žofia Bošňáková) – uhorská šľachtičná * 2.6. 1609, Šurany ; † 28.4. 1644, Strečno ; výročie narodenia ; 380. výročia úmrtia

Obyvatelia Tepličky nad Váhom, kde Žofia žila, si ju vážili a milovali už za jej života a podnes ju pokladajú za svoju patrónku. Jej bohumilé, nezištné skutky, plné lásky a súcitu, tradované zázraky a povesti o vlastnoručnom pečení žemličiek pre chudobných, dodnes nazývaných bosniaky, založenie sirotčinca a nemocnice v Tepličke, a v neposlednom rade zachovanie zosnulej aj po rokoch v pôvodnej podobe, svedčia o význame tejto osobnosti.