OZ PRO BIBLIOTHECAE v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

pozýva na 23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Poklady slovenskej kultúry doma a v zahraničí  a 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov Knižničný inkubátor.

Dňa: 21. - 22. mája 2024

Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Prosíme aktívnych účastníkov a ďalších záujemcov o účasť na seminári vyplniť webový registračný formulár zverejnený na: https://svkbb.eu/tlib2024/

 do 10. mája 2024

Účastníci a diváci: vstup voľný

                       Odborný seminár z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.