24. február 2022 nám zmenil život. Ale zmenil aj nás? A čo sme sa o sebe ako jednotlivcoch i o spoločnosti dozvedeli? Máme byť na čo hrdí alebo by sme sa mali radšej postaviť do kúta a poprosiť o reparát? Podobné otázky nastoľujú tvorcovia inscenácie 24, ktorá je priamou reakciou nielen na vojnu na Ukrajine, ale aj na naše postoje a názory na samotný konflikt či na vojnových utečencov. Skúma hĺbku našej emocionálnej a morálnej inteligencie, našej schopnosti pomáhať, ale aj ubližovať a znevažovať. K autentickým výrokom, ktoré obleteli svet, pridali tvorcovia osobné výpovede i priame oslovenie divákov. Prostredníctvom textov, ktoré si herci napísali sčasti sami, vypovedajú nielen o vlastných hodnotách, ale v širšom kontexte aj o hodnotových póloch našej spoločnosti.

SCENÁR Valéria Schulczová a kol. RÉŽIA Valéria Schulczová DRAMATURGIA Darina Abrahámová SCÉNA Eva Kudláčová-Rácová KOSTÝMY Lucia Šedivá HUDBA Martin Hasák ÚČINKUJÚ Zuzana Fialová, Branislav Bystriansky, Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová, Jakub Rybárik PREMIÉRA 21. 5. 2022


VALÉRIA SCHULCZOVÁ
1975

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvovala magisterské štúdium divadelnej réžie a dramaturgie a postgraduálne štúdium v odbore divadelné umenie. Venuje sa divadelnej réžii, písaniu textov pre divadlo a prekladu hier z anglického jazyka. V pozícii režisérky pôsobí na Slovensku i v Česku a uvádza najmä hry, ktoré napísala sama či v spolupráci s Romanom Olekšákom (LeniDoktor MacbethRodáci) alebo Ivou Volánkovou (BarbínyHra(j)!). Témy, s ktorými vo svojej tvorbe pracuje, obyčajne odrážajú aktuálne spoločenské dianie alebo akcentujú veľké témy svetovej histórie. Za inscenáciu 24 bola nominovaná na ocenenie DOSKY v kategórii Mimoriadny počin v činohernom divadle. V súčasnosti je riaditeľkou Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave.


Slovenské národné divadlo

Vzniklo v roku 1920 a je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Tvoria ho tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom – činohra, opera a balet. Činoherné inscenácie vznikajú v troch priestoroch, v sále činohry s najväčšou diváckou kapacitou, v menšom Štúdiu určenom na komorné produkcie a v Modrom salóne, ktorý je laboratórnou scénou SND, otvorenou aj pre mimodivadelné projekty, scénické čítania, diskusie. Divadlo tiež iniciuje edukačné projekty, ktorých cieľom je intenzívnejšie prepojenie činnosti divadla s verejnosťou a vstupovanie umenia do spoločenského diskurzu. Po minulé roky SND organizovalo aj vlastný medzinárodný festival Eurokontext.

Generálnym partnerom SND je Tatra banka.


Slovenské národné divadlo
Kolektív autorov: 24
19.00 v Štúdiu SND na Pribinovej 17
SVK + ENG subtitles / od 12 rokov / 85 min bez prestávky


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.