AKVÁRIUM – výstava Milana Bandurčina

Tvorbu významného košického výtvarníka a grafika rusínskeho pôvodu Milana Bandurčina si budú môcť návštevníci SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove pozrieť od 8.12.2022.

Autor svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení.

Jeho tvorba sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním sveta prostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojich obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja v kresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. V posledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam.

Vernisáž výstavy Akvárium sa uskutoční dňa 8.12.2022 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 26.2.2023 je PaedDr. Mgr.Anna Simková