Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

Štvordejstvová opera talianskeho verizmu Andrea Chénier patrí k vrcholom tvorby konca 19. storočia. Giordano vládol schopnosťou vytvoriť silnú dramatickú hudbu s intenzívnym citovým nábojom. Orchestrálna inštrumentácia hýri farbami a vokálne línie chytajú za srdce – aj preto toto dielo patrí k zlatému fondu svetovej opery, ku ktorému sa operné domy vracajú znovu a znovu. Libreto vytvorené L. Ilicom vzniklo bez literárnej predlohy, no je založené na živote reálnej historickej osobnosti francúzskeho básnika Andrého Chéniera. Práve prostredníctvom jeho pohnutého života sa diváci môžu preniesť do dynamickej doby Veľkej francúzskej revolúcie (1789). Témou opery je však viac ako politické udalosti tej doby, láska v čase spoločenských zmien: krehký a nepraktický básnik stojí uprostred drásavej revolučnej reality a napokon jej podľahne. Základom opery je teda kontrast: lyrická láska uprostred revolučného besnenia, lyrické kantilény Chéniera a Maddaleny sú v protiklade k vypätým ansámblovým scénam. Podstatou opery sú však ľahko zapamätateľné melódie a silný emotívny zážitok z hudby. 

Premiéry: 19.05.2023; 20.05.2023


Libreto: Luigi Illica
Hudobné naštudovanie: Stefano Romani
Dirigenti: Igor Bulla, Stefano Romani
Réžia: Andrea Hlinková
Zbormajsterka: Iveta Popovičová
Choreografia: Alžbeta Talčíková
Scéna: Miriam Struhárová
Kostýmy: Boris Hanečka
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová


Andrea Chenier: Alberto Profeta, Zi Zhao Guo
Maddalena di Coigny: Patrícia Malovec , Mária Porubčinová
Carlo Gerard: Šimon SvitokZoltán Vongrey
Bersi: Michaela Šebestová, Carmen Ferenceiová
Contessa di Coigny: Denisa Šlepkovská, Elena Shatokhina
Vecchia Madelon: Eva Lucká, Terézia Janeková
Roucher: Ivan Zvarík, Ondrej Mráz
Fleville il Romanziero: Martin Morháč, Marek Pobuda
Fouquier Tinville: Martin Morháč, Marek Pobuda
Mathieu: Martin Popovič, Roman Krško
Incredibile: Peter RačkoDušan Šimo
L´Abate: Peter RačkoDušan Šimo
Dumas: Jakub Gabriel, Roman Krško
Schmidt: Gabriel Sarossy, Jakub Gabriel


Spoluúčinkuje: Orchester, zbor Štátnej opery a Balet Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák