Audiovizuálna výstava pri príležitosti medzinárodného sviatku

Jazz Appreciation Month  (JAM) s ponukou projekcií koncertných záznamov slávnych jazzmanov a filmových dokumentov Kena Burnsa so zaujímavými dobovými scenériami o historických súvislostiach jednotlivých vývojových etáp amerického jazzu.

25. apríl o 16.00 h premietanie filmu SWING PURE PLEASURE

Výstava je doplnená tematickými knižnými publikáciami.