KURZY ARTETERAPIE sú zážitkové, autorské, skladajú sa zo štyroch cyklov , (prvý stupeň je základný, ostatné tri naň voľne nadväzujú.
Počas víkendu v Košiciach absolvujete s lektorkou Ivetou Slobodníkovou program prvého cyklu:

  • SOBOTA: Arte terapia v čase od 14:00 hod. do 19:00 hod.
  • NEDEĽA: Arte terapia v čase: od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Program prvého cyklu:

  1. lekcia: základy vizuálnej komunikácie, relaxácia s hudbou a farbami
  2. lekcia: projekcia pocitov
  3. lekcia: ako vnímam samého seba
  4. lekcia: rozvíjanie sebaúcty
  5.  lekcia: zmysly a pohyb

LEKTORKA:
Ing. Iveta Slobodníková je profesionálnou maliarkou a autorkou kníh o meditáciách vydaných doma aj v zahraničí (SR, Nemecko, USA). Spoluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov rozvoja osobnosti, teambuildingových programov pre firmy, umeleckých programov, autorka meditačného systému Modrá Planéta, kníh a publikácií.

Kurz môžete absolvovať v skupine alebo aj individuálne. Objavíte svoje skryté talenty, vlastnosti a túžby prostredníctvom maľovania vnútorných obrazov. Obrazový jazyk je najstarším jazykom na svete. Arteterapia vás učí rozumieť sebe samému, pochopiť čo vlastne v živote chceme a ako sa cítime. Skupinová arteterapia podporuje komunikáciu, toleranciu a zlepšuje vzťahy, umožňuje každému členovi skupiny prejaviť sa v skupine hravou formou. Chcete vedieť ako sa skutočne cítite, nie ako si myslíte, že to je, odstrániť nevedomé presvedčenia, ktoré blokujú prosperitu a dobré pocity? Potom je pre vás Arteterapia jedinečnou cestou do vnútra seba samého, cestou sebapoznania a rozvoja kreativity. Budete relaxovať s hudbou a farbami a zistíte, že vždy intuitívne siahnete po farbe a kreslíte tvary, ktoré najviac zodpovedajú vašim pocitom, objavíte čo vám vaše podvedomie hovorí prostredníctvom vami namaľovaných obrazov. Rozumieť sebe samému je umenie, ktoré je nutné k tomu, aby sme rozumeli iným ľuďom a okolitému svetu. Vstúpte do sveta farieb, hudby a emócií a objavte svoje pravé ja. Uvoľnite traumy.

CENA: 80 EUR/osoba kurz
Prihlasovanie: mailom na info@oztvorivadielna.sk

Podujatie, ktoré usporadúva OZ Tvorivá dielňa