BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022
DIVADLO NA KAŽDÝ DEŇ

 

23. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU SÚČASNÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA

Každý deň balíme do tašiek našich detí zošity, knižky, perá, vodu a desiatu, cvičky, mobil, pár drobných... veci, ktoré považujeme za podstatné, aby sme my boli spokojní a spokojné, že deti majú všetko, čo budú potrebovať. Na každý deň. Veci bežné, nutné a súčasne dôležité. Neskôr, keď sú deti staršie, už sa balia samé, podľa toho, čo sme ich naučili. Čo sme im, my dospelí a dospelé, pripravovali a kládli do detských tašiek. A nasledujúce roky, vlastne celý život, si tento darovaný náklad budú niesť so sebou a budú žiť s tým, čo im bolo naložené na cestu. Nemali by sme do ich tašiek pribaliť vstupenku do divadla? Do múzea? Galérie? Abonentku do filharmónie? Nemali by dostať príležitosť vidieť, keď zatvoria oči? Odčítať čo je medzi riadkami? Nemali by do svojej tašky dostať otvárač na otázky? Radosť z hry? Chuť na experiment? Odvahu myslieť, meniť... poznať a pochopiť?

Vzdelávanie divadlom je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a tvorivosť, sú potrebné pre náš každodenný život. Pretože:

 • Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.
 • Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie a demokracie.
 • Divadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria a ktorí sa tvoria. V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života. Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.
 • Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti. Obidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnym danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.
 • Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo, tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami.
 • Kultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti a budúcnosti.

V nadväznosti na svoju kultúrnu kompetenciu si ľudia vytvárajú svoje návyky a podľa nej volia spôsoby trávenia voľného času. Kultúrna kompetencia je závislá od vzdelania a na formálnom a neformálnom kontakte s umením a umeleckými dielami. (P. Bourdieu).

Zdroj: Bábkarská Bystrica

23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla chce otvoriť diskusiu o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín a upozorniť na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych/divadelných inštitúcií so školami, verejnosťou naprieč generáciami. Zdôrazniť význam umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu, informačných, konvenčných, hybridných, kultúrnych...

K mottu 23. ročníka festivalu sa viaže program festivalu rozdelený do troch línií: festival pracujúci, festival exkluzívny a festival rozmanitý. Od 26. septembra do 2. októbra 2022      sa v Banskej Bystrici predstaví 22 divadelných súborov z deviatich krajín Európy. Hostia a hostky z Česka, Francúzska, Nemecka, Nórska, Poľska, Švajčiarska, Ukrajiny, Slovinska a Slovenska. Odohrajú 30 predstavení.

Podtitul festivalu, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla, vypovedá o dramaturgii festivalu. Je úzko spojená s hlavnou témou, divadlo na každý deň. A každý deň sa uvedú špičkové produkcie pre deti a dospelých v našom žánri. Venujú sa tvorivo hre s bábkou, objektom, materiálom, pohybom, maskou a hudbou v rôznorodých historických i súčasných námetoch. Súčasťou programu sú predstavenia neverbálne, s klasickými marionetami, s obrími bábkami, kombinujúce videomapping a hru s rekvizitami, animáciu reálnych strojov a hru hercov, nespornou atrakciou bude virtuálne bábkové divadlo s použitím okuliarov virtuálnej reality.

Festival sa odohráva v dvoch divadlách – BDNR a Divadlo Štúdio tanca. V štyroch školách –Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Ďumbierska 17, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Akadémia umení v Banskej Bystrici. Súčasne sa uskutoční v netradičnom priestore Urban Spot a na Námestí SNP.

Festival pripravuje tri odborné tvorivé pracovné stretnutia pre pedagógov/pedagogičky a iných záujemcov/záujemkyne s divadelnými lektorkami v priestore škôl. Počas festivalu sa bude konať medzinárodná panelová diskusia s pozvanými hostkami z krajín Nórska, Fínska, Slovinska s dobrými príkladmi a výsledkami vzdelávania divadlom začlenenom do edukácie na všetkých úrovniach škôl. Súčasťou diskusie bude aj pomenovanie stavu na úrovni Česka a Slovenska a hľadanie možností symbiózy medzi divadlom a školami.

Festival pripravuje predfestivalové podcasty dotýkajúce sa témy vzdelávania umením v našom domácom prostredí: Nastolenie témy. Počas festivalu vzniknú festivalové podcasty pod názvom Téma. Podcasty o situácii vzdelávania divadlom v iných krajinách Európy, v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Poľsku a na Ukrajine.

Súčasťou života festivalu bude Fest-In, festivalový denník zachytávajúci aktuálne dianie na festivale, na ktorom sa podieľajú študenti/študentky divadelných odborov DAMU Praha, VŠMU Bratislava, pod vedením MgA. Adely Vondrákovej.

Prvou predfestivalovou udalosťou je výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, sekcia bábkového divadla ako súčasť výstavy zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020. V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava a Múzeom bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.

Festival sa koná pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Teatrálie podporilo mesto Banská Bystrica. Hlavnými spolupracovníkmi festivalu sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, Základná škola Slobodného slovenského vysielač, Základná škola Ďumbierska 17, Gymnázium Andreja Sládkoviča, DAMU Praha, VŠMU Bratislava, EDUdrama.

Hlavným mediálnym partnerom je RTVS.


PONDELOK | 26. 9.

FESTIVAL PRACUJÚCI
15 – 18 ROKOV

 • 9.00 | 14.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
  BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)
  István Tasnádi: CYBER CYRANO
  Mrazivý príbeh o neskutočnej virtuálnej realite. Po predstavení diskutujeme o médiách a divadle.
 • 11.00 | 17.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača
  NOVÉ DIVADLO, Nitra (SK)
  Markus Zusak: ZLODEJKA KNÍH
  Prečo sa 10-ročné dievča stane nepriateľkou tretej ríše? Po predstavení diskutujeme o histórii a divadle.
  9.00 – 13.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
  TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). DIVADELNÁ KLASIKA V GRAFICKOM ROMÁNE pre pedagógov a pedagogičky stredných škôl, iných záujemcov/záujemkyne o tieto otázky. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ, Bratislava (SK)
  Felix Salten, Joanna Maria Gierdal: SEN O PRALESE
  Študentská inscenácia zdôrazňujúca motív zabíjania a strachu. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
UTOROK | 27. 9.

FESTIVAL PRACUJÚCI
10 – 15 ROKOV

 • 9.00 | 11.00 | 14.00 | Základná škola, Ďumbierska 17
  PUPPENTHEATER, Zwickau (DE)
  Johann Wolfgang Goethe: 360° VIRTUAL PUPPETRY – NEMECKÉ BALADY – KRÁĽ DUCHOV
  Jedinečný divadelný zážitok s použitím okuliarov virtuálnej reality. Súčasťou predstavenia je 30-minútový ateliér s témou virtuálna realita a bábkové divadlo.
 • 11.00 | 17.00 | Urban Spot
  CIRKA TEATER, Trondheim (NO)
  Gilles Berger, Espen Dekko: GARÁŽ
  Objektové divadlo prinášajúce humorný pohľad na kreativitu a neutíchajúcu vieru v pokrok. Po predstavení diskutujeme a uvažujeme s tvorcami o inšpirácii technikou v divadle.
 • 14.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča
  STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA, Nitra (SK)
  Podľa predlohy Johannes doktor Faust: DOKTOR FAUST
  O opantaní zmyslom svetoznámeho alchymistu. Po predstavení diskutujeme o literatúre a divadle.
 • 9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača
  TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelnej lektorky Michaely Váňovej (CZ). DIVADLO POSTOJOV ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO VYUŽITIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI ako súčasti osobnostnej a sociálnej výchovy. Pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadlom Minor v Prahe.

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)
  Uršuľa Kovalyk: PENELOPA
  Mýtus o večnom čakaní. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
STREDA | 28. 9.

FESTIVAL PRACUJÚCI
6 – 10 ROKOV

 • 9.00 | 14.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača
  TRAFFIX MUSIC, Bagnolet (FR)
  Jacques Tellitocci: POĎME, KIKI!
  Živá hudba, pantomíma, bábkové divadlo, videomapping a plyšový psík Kiki. Po predstavení diskutujeme s tvorcami o hudbe a divadle.
 • 11.00 | 17.00 | Aula, Gymnázium Andreja Sládkoviča
  LUTKOVNO GLEDALIŠČE, Ľubľana (SI)
  Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar, Asja Kahrimanović Babnik: NIEKDE INDE
  O absurdite vojny očami malého dievčatka. Po predstavení diskutujeme o emigrácii, vojne a divadle.
 • 9.00 – 13.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  Medzinárodná panelová diskusia VZDELÁVANIE DIVADLOM
  Dobré príklady vzdelávania divadlom v edukačnom procese s pozvanými hostkami z Nórska, Fínska, Slovinska a súčasne pomenovanie stavu formálnej a neformálnej spolupráce divadiel a škôl v Česku a na Slovensku v súčasnosti s pozvanými hosťami z česko-slovenskej scény a hľadanie možnosti symbiózy medzi divadlom a školami. V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Konferencia bude konzekutívne tlmočená.

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  DIVADLO LÍŠEŇ, Brno (CZ)
  Pavla Dombrovská: SPOVEĎ BACHARA
  Komunistická minulosť a osud Mons. Jana Podveského, odsúdeného v súvislosti s babickými procesmi. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
ŠTVRTOK | 29. 9.

FESTIVAL PRACUJÚCI
3 – 6 ROKOV

 • 9.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ, Banská Bystrica (SK)
  Jill Tomlinson: O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA
  O nezlomnej vôli odvážnej sliepky. Po predstavení diskutujeme o odvahe a divadle.
 • 11.00 | 14.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača
  KYJEVSKÁ NÁRODNÁ DIVADELNÁ, FILMOVÁ A TELEVÍZNA UNIVERZITA I. K. KARPENKA-KARÉHO, Kyjev (UA)
  Kateryna Michalicyna: KTO RASTIE V PARKU?
  Príbeh o rastlinke zrodenej v parku, zohľadňujúci vnímanie nevidiacich a slabozrakých divákov. Po predstavení diskutujeme o inklúzii a divadle.
 • 17.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  DIVADLO PIKI, Pezinok (SK)
  Podľa knihy Pavla Hrnčířa: PLECHOVÁ MÍNA
  Príbeh o dievčatku, plechovej míne a nerozvážnom vojakovi. Po predstavení diskutujem o deťoch, ktoré prežívajú vojnu a divadle.
 • 9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača
  TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). 4 POSCHODIA, aplikácia divadelných metód do všeobecnovzdelávacích predmetov 1. stupňa. Dramatické techniky, ktoré oživia vyučovanie a prehĺbia vedomosti. Workshop pre pedagógov a pedagogičky 1. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s dramacentrom EDUdrama v Bratislave.

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 20.00 | Divadlo Štúdio tanca
  DIVADLO CONTINUO, Malovice (CZ)
  Pavel Štourač: HIC SUNT DRACONES (TU SÚ DRACI)
  O hmatateľnej a skrytej realite ženského tela a duše. Fyzické a výtvarné divadlo, animácia materiálu a objektov. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
PIATOK | 30. 9.

FESTIVAL PRACUJÚCI
0 – 3 ROKY

 • 9.00 | 14.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO, Bratislava (SK)
  Katarína Aulitisová a kol.: OkololO
  Pohyb, zvuky, farby a začarované kruhy. Po predstavení diskutujeme o rozvíjaní komunikácie s najmladšími divákmi a diváčkami.
 • 10.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  PRACOVNÉ TVORIVÉ STRETNUTIE: DISKUTUJEME O FESTIVALE. Pozvaní hostia a pozvané hostky.

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 18.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
  ACCADEMIA TEATRO DIMITRI, Verscio (CH)
  Mamadou Soma: SINI
  Tanečno-pohybová divadelná šou o snahe vybudovať si domov ďaleko od spoločnosti. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
 • 20.00 | Divadlo Štúdio tanca
  LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY, Praha (CZ)
  Lenka Vagnerová: PANOPTIKUM
  Freak show spájajúca pohybové divadlo a klauniádu. O strachu z cudzieho, neznámeho a morálnych hodnotách. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
SOBOTA | 1. 10.

FESTIVAL ROZMANITÝ

 • 9.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  DIVADLO LOUTEK, Ostrava (CZ)
  Pavel Gejguš, Marek Pivovar: PLASŤÁCI ÚTOČIA
  Fantasy rozprávka s nenásilným ekologickým apelom. Po predstavení diskutujeme o ekológii a divadle.
  OD 8 ROKOV
 • 14.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
  BÁBKOVÉ DIVADLO, Košice (SK)
  Braňo Mazúch, Marek Turošík: CHAPLIN
  Séria krátkych marionetových grotesiek, inšpirovaná nemým filmom.
  OD 6 ROKOV
 • 16.00 | Námestie SNP
  TEATR KLINIKA LALEK, Pobiedna (PL)
  Wiktor Wyktorczyk, Zbigniew Roszkowski a herci a herečky Teatra Klinika Lalek: CIRKUS TARABUMBA
  Cirkusová šou a obrie bábky v mierke 1:1. Teatrálie, podporené mestom Banská Bystrica.
  PRE VŠETKÝCH

FESTIVAL EXKLUZÍVNY
PRE DOSPELÝCH

 • 20.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ ZOSKUPENIE ODIVO, Banská Bystrica (SK)
  Ivan Martinka: SVETLONOS
  Multimediálna bábková performancia o hľadaní svetla v temnote. Po predstavení sa stretávame s tvorivým tímom.
NEDEĽA | 2. 10.

FESTIVAL ROZMANITÝ

 • 10.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  ATELIÉR DIVADLO A VÝCHOVA PRE NEPOČUJÚCICH, DIVADELNÁ FAKULTA, JAMU, Brno (CZ)
  Podľa ľudovej riekanky a predlohy Terryho Pratchetta: BOL JEDEN DOMČEK A KDE JE MOJA KRAVIČKA?
  O tom, ako sa príbehy dajú prerozprávať nielen hlasom, ale aj pohybmi rúk a prstami. Po predstavení diskutujeme o posunkovom jazyku, nepočujúcich a divadle.
  OD 3 ROKOV
 • 14.00 | Akadémia umení, Fakulta dramatických umení
  BÁBKOVÉ DIVADLO, Žilina (SK)
  Podľa knihy Jany Šrámkovej: FILEMON ALEBO OZLOMKŔŔK DOMOV
  Príbeh o plyšovom žabiakovi, ktorý sa vydá na cestu za svojím naozajstným domovom.
  OD 4 ROKOV
 • 16.00 | Bábkové divadlo na Rázcestí
  NAIVNÍ DIVADLO, Liberec (CZ)
  Hza Bažant, Michaela Homolová, Filip Homola, Vít Peřina: KABINET ZÁZRAKOV ALEBO ORBIS PICTUS
  Oživovanie sveta pomocou najstarších a najtradičnejších bábkarských trikov. Po predstavení záver festivalu.
  OD 5 ROKOV

FESTIVALOVÁ VÝSTAVA

8. 9. – 21. 10. | Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE

Sekcia bábkového divadla ako súčasť výstavy zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020.

Kurátorka výstavy: Barbora Krajč Zamišková
Vernisáž: 8. 9. o 16.00
PO – PIA: 10.00 – 16.00 (do 15. 9.)
PO – PIA: 10.00 – 17.00 (od 16. 9.)

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022.
Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR.
Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.


>> PROGRAM NA STIAHNUTIE <<

Zdroj: Bábkarska Bystrica