Inscenácia podľa osudov karpatských Nemcov na strednom Slovensku

Premiéra inscenácie otvorila 49. ročník Zámockých hier zvolenských ako doslovné vyvrcholenie 74. sezóny s mottom DOMOV. V hre sa striedajú lyrické a masové obrazy, z ktorých vyžaruje nesmierna vitalita obyvateľov Hauerlandu ako i fatálny dopad historických udalostí na národnostne zmiešané územie stredného Slovenska. Fiktívny príbeh inšpirovaný skutočnými osobami i udalosťami začína v lete roku 1933, keď sa v Nemecku dáva do pohybu nacistický „pekelný stroj“. Nenápadný incident počas žatevných osláv, alebo nedostatok tovaru v obchode sa nečakane stávajú skúškou súdržnosti vzájomných vzťahov, ktoré boli harmonické dlhé stáročia predtým. Ide o javiskovú rekonštrukciu udalostí pred, počas a po druhej svetovej vojne, zameranú na pútavé a nedostatočne známe lokálne dejiny. Projekt Hauerland nadväzuje na inscenácie Tichá noc, tmavá noc, Polnočná omša alebo Čepiec.

Nemeckí prisťahovalci, ktorí prichádzali v stredoveku na pozvanie úradov na naše dnešné územie prispeli k urýchlenému rozvoju spoločenského charakteru slovenskej majority. Stopy karpatských Nemcov sú v architektúre miest a obcí, hospodárskom vývoji, spoločnej kultúre. Po expanzii fašistickej ideológie v 20. storočí sa dovtedajší spoluobčania začali rozdeľovať podľa etnického a ideologického kľúča. Následne však boli svedkami nezmyselných masakier z oboch stranách vojnovej barikády. Po porážke hitlerovského fašizmu bola drvivá väčšina karpatských Nemcov na základe kolektívnej viny zbavená občianskych práv a násilne vysťahovaná z Československa. Niektorí potomkovia obetí, následkom dlhodobého ignorovania a relativizovania boľavej historickej témy, dodnes potláčajú svoju identitu a korene.

Autor a režisér v jednej osobe P. Palik vychádza z autentických spomienok a pestrých dobových prameňov, pričom dokumentárne súvislosti prezentuje dynamickou a vizuálne pôsobivou formou. Cez konkrétne životné príbehy, striedavé pocity ľudského smútku i šťastia sa inscenácia dotýka univerzálnych otázok, ktoré stále rezonujú aj v dnešnej spoločnosti. Originálny presah a atraktívne spracovanie problematiky v hre Hauerland výrazne podporila kreativita a súhra celého inscenačného tímu.


Premiéra: 2. júna 2023 na 49.ročníku Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry zvolenské

Dĺžka predstavenia:  110 min bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov

V predstavení sa fajčí.

Foto poster: Vanda Mesiariková 
Foto: Vanda Mesiariková (https://www.portfolio.vandamesiarikova.sk/)


OSOBY A OBSADENIE
FARÁR, GUSTÁV ROTH, STARÝ ALTMAN: Vladimír Rohoň
HANS MILLER, VOJAK: Michal Ďuriš
JOZEF HAUSNER: Ondřej Daniš
HERMANN, ŠTEFAN KLEIN, ŽANDÁR: Marek Rozkoš
KARL SCHLANGER: Daniel Výrostek
DÁVID ALTMAN: Ondrej Ferko
MARTA GRESSNEROVÁ: Svetlana Hank Sarvašová
HELGA MILLEROVÁ: Dana Karolová
VILMA HAUSNEROVÁ: Iveta Marcineková
ANTÓNIA PILCHOVÁ: Barbora Špániková
ESTER ALTMANOVÁ: Dominika Výrostek Misárová
JOZEFÍNA HRDÁ: Lucia Letková
MÁRIA HAUSNEROVÁ: Tereza Kmotorková a.h.
JANKO HOLUB: Ján Marcinek a.h. / David Szoke a.h
CIGÁNSKY PRIMÁŠ: Marcel Berky a.h.
CHLAPI V KRČME, PARTIZÁNI: Rastislav Kohút, Michal Vasil 
 V inscenácii sú použité zábery z dokumentárneho filmu LEBO SME NEMCI autora Michala Hirka a voľné zdroje z internetu.

INSCENAČNÝ TÍM
Réžia: Peter Palik
Dramaturgia: Ján Chalupka
Scéna: Peter Palik
Kostýmy: Eva Farkašová
Hudba: Martin Geišberg, Daniel Špiner
Pohybová spolupráca: Libuša Bachratá
Bojové scény: Petr Nůsek
Projekcie: Veronika Šmírová
Odborná spolupráca: Ľuboš Ihring
Jazyková spolupráca: Mária Iždinská Neuschlová

Ďakujeme za spoluprácu na príprave inscenácie: Archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici, Múzeu kultúry karpatských Nemcov, Karpatskonemeckému spolku, Margite Gajdošovej, Jánovi Ihringovi, Viliamovi Neuschlovi, Jánovi Gretschovi a Michaele Šimonovičovej