Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.:

SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času.

Mottom 74. divadelnej sezóny 2022/2023 je DOMOV. Symbolizuje zámer sústrediť sa na témy v blízkom okolí, ktoré majú zároveň celospoločenskú platnosť. Unikátna inscenácia s názvom SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času, v réžii Petry Tejnorovej bude skúmať a reflektovať environmentálnu problematiku za použitia inovatívnych tvorivých metód vyvíjaného (devised) autorského a kolektívneho divadla.

Krajina je záznam času a čas zaznamenáva aj divadlo. Predstavme si ju ako kalendár – späť ju nevrátime, ale je v nej zapísané všetko, čo sme kedy urobili a aj všetko, čo sa na zemi stalo dávno pred tým, ako sa na nej objavil človek. Dokážeme túto krajinu preniesť do divadla? Zaujíma nás sopečný pôvod zvolenskej oblasti, doba, keď sa hýbali tektonické dosky a formoval svet, v ktorom žijeme podnes. Zaujíma nás spôsob, akým do krajiny vstupuje človek – ako ju chce ovládnuť a skrotiť.

To všetko je možné pozorovať na osude Slatinky: vodného diela, dedinky i riečky. Slatinka je ekologický, ale hlavne spoločensko-politický odraz toho, ako žijeme. Je to sedem desiatok rokov hľadania, nachádzania a strácania, je to dráma občianskej zodpovednosti individuálnych osudov, dráma rieky a jej údolia.

V tejto dokumentárnej inscenácii vychádzame z vedeckých, dobových materiálov, záznamov diskusií, spomienok pamätníkov i hercov, aby sme divákom priniesli javiskovú esej o krajine,  ktorej sme všetci súčasťou…

Česká režisérka, autorka a performerka Petra Tejnorová má všestranné medzinárodné skúsenosti. V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Výrazný zástoj má aj vo vzdelávaní a v kontakte s mladými umelcami, keďže pôsobí aj ako pedagogička na KALD DAMU v Prahe. Táto inscenácia bude jej prvou spoluprácou s DJGT.

Inscenácia získala CENU DOSKY 2023 za Mimoriadny počin v činohernom divadle.

Premiéra: 17. marca 2023

Dĺžka predstavenia: 90 minút bez prestávky
Odporúčame od 15 rokov


OSOBY A OBSADENIE
Mária Knoppová
Jana Pilzová
Richard Sanitra
Juraj Smutný

INSCENAČNÝ TÍM
Réžia: 
Petra Tejnorová
Dramaturgia: Marta Ljubková
Sound design: Jan Čtvrtník
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar
Videoprojekcia: Erik Bartoš
Kamera: Dominik Žižka
Strih: Petra Maceridu

V inscenácií používame zábery z dokumentu Na vode (2001) režiséra Roberta Kirchhoffa – ďakujeme za povolenie

 

Foto poster a foto inscenácie: Vanda Mesiariková