Večer venovaný významnej osobnosti severskej literatúry a kultúry, humanistovi svetového významu, nositeľovi Nobelovej ceny Bjørnstjerne Bjørnsonovi pri príležitosti jeho jubilea 190 rokov.

Súčasťou bude beseda týkajúca sa jeho života, literárneho diela, stále aktuálnych politických názorov, umelecky prednesené ukážky jeho tvorby a nórska hudba pre husle a klavír.

Protagonisti:
Mgr. Anna Dojčanová – novinárka
Mgr. art. Ivo Gogál - interpret textov
Mgr., Mgr. art. Juraj Havaj - interpret textov
MgA. Alena Hučková - klaviristka
Mgr. Eva Lavríková – nordistka
PhDr. Marianna Oravcová, CSc. – filozofka
MgA. Daniel Rumler - huslista

Partneri:
Veľvyslanectvo Nórskeho kraľovstva v SR, Bratislava - hlavné mesto SR, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, MČ Bratislava-Staré Mesto, Spoločnosť slovensko - nórskeho priateľstva, ICT ISTROCONTI, a. s.

Tento projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

Vstup voľný. Priestor je vykurovaný.