Dávid Paška a vydavateľstvo DuBari Vás srdečne pozývajú
na besedu spojenú s krstom knihy "Nomos črepín a vrások".

Termín: 10. júna o 17,00/ Letná čitáreň U červeného raka
Krstný otec: Ľubomír Feldek, básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ
Moderátorka krstu: Gabriela Škrabáková
Básne čítajú herci VŠMU: David Kakaš, Peter Kiss, Viktória Šuplatová
Hudobný hosť: spev Katarína Šimurka Feldeková, klavír Richard Šimurka
Obálku a ilustrácie vytvoril Marek Ormandík.