Vyhľadať podujatie

Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti

Panská 41
811 01 Bratislava
Slovensko

www.bibiana.sk
bibiana@bibiana.sk
+421 2 54 43 13 08O nás

Otváracie hodiny
Denne okrem pondelka od 10 h do 18 h.

Výstavné priestory BIBIANY na Panskej 41 sú prístupné denne okrem pondelka od 10 h do 18 h.

PROGRAMY NA OBJEDNÁVKU
Objednať sa môžete na tel. č. 02/544 35 366 počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 hod.
PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY
(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/2046 7173)

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
Pondelok – štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00
piatok: 10.00 – 12.00
nedeľa: 14.00 – 18.00

VSTUPNÉ:
Výstavy: deti 1,0 €, dospelí 2,0 €
Divadelné predstavenia: deti 1,2 €, dospelí 1,8 €
Tvorivé dielne: deti 1,5 €, dospelí 2 €.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.


Program