Vyhľadať podujatie

Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava

www.divadloarena.sk
pokladna@divadloarena.sk
+421 2 / 672 025 57O nás

Divadlo Aréna má zo všetkých bratislavských divadiel najdlhšiu tradíciu. V roku 1828 dal Johan August Stöger postaviť na pravej strane Dunaja letné otvorené divadlo, ktorým chcel osloviť ľudového diváka. 
V dnešnej podobe sa divadlo - vybavené už dokonalejšou divadelnou technikou - predstavilo bratislavskej verejnosti v roku 1899. Od vzniku divadla až do konca druhej svetovej vojny účinkovalo v Aréne množstvo maďarských, rakúskych a nemeckých divadelných spoločností. Jedným z nich bolo i dnes populárne viedenské divadlo Theater an der Wien, ktoré tu pravidelne hrávalo od roku 1921.
Pre bratislavských divákov bol nezabudnuteľný, v Európe v tom čase veľmi populárny Eduard Klisching, prvý mím a komik kráľovských divadiel v Paríži a Londýne.S divadlom Aréna sú spojené i umelecké začiatky ďalšej divadelnej osobnosti - Maxa Reinhardta - divadelného režiséra a mága javiska, ktorý v tom čase ešte ako mladý herec hrával v Aréne niekoľko sezón. Divákov i divadelných odborníkov nadchol mnohými úlohami, napr. ako Franz Moore v Schillerových Zbojníkoch.
Súčasné oživenie činnosti divadla Aréna pokladáme za pokračovanie prvej etapy novej vízie využitia pravého brehu Dunaja. V tomto projekte by sa mal pravý breh Dunaja vrátiť k svojmu pôvodnému účelu - byť spoločenským a kultúrnym zázemím Bratislavy.
Zámerom súčasnej koncepcie je využiť pre umenie nielen javisko a hľadisko, ale všetky priestory Divadla Aréna v čo najväčšej miere. Chceme, aby ožili kultúrnymi aktivitami, ktoré dajú ľuďom široké spektrum ponuky. Našimi divákmi sú občania celého regiónu bez rozdielu veku s dôrazom na mladých ľudí, študentov a deti.
Naša koncepcia je zámerne stavaná na prekračovanie hraníc umeleckých žánrov, geografických hraníc i prekračovaní hraníc ľudskej intolerancie.


Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti