Opäť Vám prinášame Kabaret Milana Markoviča v spojení so špeciálnym hosťom Bolkom Polívkom.

Bolek Polívka je český herec, mím, dramatik a scénarista. Vyštudoval brninansku JAMU a v roku 1972 spoluzaložil divadlo Husa na provázku, v ktorom bol jednou z najvýznamnejších osobností. V roku 1993 si v Brne založil vlastné Divadlo Bolka Polívky. Patrí k najvýraznejším predstaviteľom českej i svetovej pantomímy. Stvárnil veľa divadelných , filmových a televíznych úloh.

Kabaretom bude sprevádzať Milan Markovič 

Učiteľ, Novinár, Publicista, Herec, Moderátor, Hudobný skladateľ, kabaretiér, scenarista, a satirik.