Výstava fotografií.

Trvanie výstavy: do 15.3.2019
Otváracie hodiny: denne okrem soboty od 11:00 h. do 17:00 h.