Na prvom mieste je človek

Koncepcia výstavy sa opiera o svedectvo ľudskej existencie. Hložník vždy rozprával, a dá sa to čítať aj z diel, že v jeho tvorbe je vždy na prvom mieste človek.

Vincent Hložník (1919 – 1997)

Venoval sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii a je aj autorom výtvarných realizácií v architektúre. Bol výborný kresliar. Dokladuje to množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma a v mnohých krajinách Európy, Ameriky a Ázie. Osobitné postavenie v jeho tvorbe mala ilustrácia. Ilustroval vyše tristo kníh, hlavne pre deti, ale aj literatúru pre dospelých. Sakrálna ikonografia patrí k vrcholom jeho tvorby.

Výstava je súčasťou podujatia 30. Kysucké Vianoce v Čadci.

Trvanie výstavy: 21. december 2020 - 19. marec 2021