Májová tancovačka s dychovkou.

Textilanka vznikla v roku 1972. Už takmer 50 rokov rozdáva radosť všetkým, ktorí majú radi dobrú muziku.

Textilanka z Trenčína je dychovka, ktorá kráča vlastnou cestou a nedrží sa zaužívaných pravidiel. V našom obsadení ,,chýbajú,, klarinety, no my sme tento fakt prijali ako výhodu. Odlišujeme sa farebnosťou zvuku od ostatných dychoviek. Textilanka  je pravidelným hosťom festivalu Okolo Trenčína.

Členovia Textilanky sú predovšetkým nadšenci pre dychovku a ľudové piesne, ktoré si sami upravujú. Medzi dvorných autorov patria Ľuboš Pilár, Michal Samuhel, Peter Orság, ale aj Ivan Dobiáš a Ľuboš Krátky. Napriek tomu je náš repertoár veľmi pestrý, zložený nielen z ľudoviek, ale aj iných žánrov. Aj preto sa s nami určite vždy dobre zabavíte. Môžeme sa stretnúť na rôznych festivaloch, koncertoch, zábavách alebo svadbách. Dominantov našej kapely je spevácka zložka, ktorú tvoria Terezka Ďatelinková, Monika Orechovská, Tomáš Vaňo a Ľuboš Opatovský. Ozdobou na koncertoch sú naše deti Terezka a Rebeka. 50 ročná skúsenosť nám ukázala, že držať sa tradičnej ľudovej pesničky dáva zmysel. Krásne pestré melódie, ale aj texty ľudových pesničiek, ktoré sú plné múdrosti, ostávajú zdrojom inšpirácie pre našich autorov. 

A nakoniec ešte jedna odlišnosť. V našej kapele ,,šéfuje,, blonďatá speváčka.

Kapelníčka Terezka Ďatelinková.

Vstupenky:

  • 12 €

Vstupenky zakúpite aj na pokladni KIC.