Najbližší koncertu súboru Le nuove musiche predstavuje dvojportrét významných skladateľov 17. storočia. Zaznie hudba geniálneho skladateľa z Benátok - Alessandra Grandiho, ktorý spolupracoval so slávnym Monteverdim a skladateľa, ktorý pôsobil aj Bratislave - Samuela Capricorna

Súbor Le nuove musiche interpretuje hudbu na dobových nástrojoch a vystúpi v jedinečnom zložení.

Hilda Gulyás - soprán
Václav Jeřábek - bas

Ján Kružliak - barokové husle
Stanislav Palúch - barokové husle
Lucia Krommer - viola da gamba
Ján Prievozník - violone
Marek Čermák - organ
Jakub Mitrík - chitarrone/umelecké vedenie