Klasická hudba má mnoho tvárí – môže byť radostná aj melancholická, hravá i hlboká, povznášajúca alebo nás podnecuje k rozjímaniu. Pozývame vás preto na príjemný večer s klasickou hudbou, ktorý bude kombináciou rozprávania a počúvania vybraných ukážok z diel veľkých skladateľov. Témy večera:

- O sile umenia a vplyve hudby na ľudskú psychiku

- Od baroka po modernu – prehľad hudobných štýlov

- Náhľad do života vybraných skladateľov

- Počúvanie diel významných skladateľov klasiky