Verejná knižnica Mikuláša Kováča, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, vás pozývajú na viacero podujatí v mesiaci november:

Z pestrej ponuky novembrových podujatí v knižnici vyberáme:
📚 Beseda s KRISTÍNOU BRESTNESKOU, mimoriadne obľúbenou slovenskou autorkou romanticko - dobrodružných románov pre ženy: 9.11. o 16.30 hod. v pobočke Centrum
📚 ROMAN POMAJBO medzi nami - zážitková beseda so známym hercom s prvkami recitácie, improvizácie a paródie: 24. 11. o 16.30 hod. v pobočke Fončorda
📚 ALENA HERIBANOVÁ - Slovenky ako ich (ne)poznáme: 28.11. o 17.00 hod. v pobočke Fončorda
POZOR - VSTUP LEN NA REZERVÁCIE na tel. čísle 048/413 48 68
📚 MILÉ. MALÉ pre teba - tvorivé dielne pre deti od 9 rokov a dospelých. Vyrábať budeme maľované drevené brošne: 30.11. o 15.00 hod. v Pobočke detskej literatúry
 
Celý mesiac si tiež pripomíname 50. výročie založenia vzniku Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.
 
Prajeme vám krásne dni a tešíme sa na vás v knižnici, v jednej z našich pobočiek alebo na podujatiach. 🙂
 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
vkmk.sk