Tam, kde končia limity tradičnej medicíny, nastupujú princípy nazerania na zdravie človeka z pohľadu psychosomatiky. Keď už vieme, že naše fyzické telo držia pohromade orgány, kosti, šľachy, svaly a dokážeme organizmus rozobrať až do poslednej bunky, ako to, že nemáme odpovede na mnohé ochorenia? Ako je na tom vzájomný a večne živý vzťah mysle a tela? Dá sa liečiť telo bez duše, alebo duša bez tela? Ako veľmi ovplyvňujú skoré životné skúsenosti a traumy našu osobnosť a zdravie? Prečo sa niektoré vrodené gény v priebehu života naštartujú a iné, naopak, utlmia? Všeobecná a psychosomatická lekárka Lenka Bachratá rozpovie o našich osobných stratégiách prežitia, ktoré nám pomáhajú, ale aj škodia a taktiež sa nahlas zamyslí nad tým, ako nám bezpečné vzťahy pomáhajú prežiť. V edukatívnej prednáške sa bližšie zameriame aj na epigenetiku, ktorá sa zaoberá odtlačkami tráum našich predkov v celej našej DNA. Otvoríme tému najdlhšieho nervu v ľudskom tele, teda nervus vagus, a dozvieme sa o jeho nepopierateľnom význame pre celkovú regeneráciu, rovnováhu, empatiu, bezpečný vzťah a zdravie. Doprajme si bdelý vhľad do témy, ktorá sa dotýka každého z nás. Nahliadnime na naše zdravie optikou celostnej medicíny a započúvajme sa do vzájomného dialógu duše s telom. Objavme zákonitosti psychosomatiky a nájdime tak potrebný balans v našich životoch. 

Lenka Bachratá bude pútavo rozprávať o:

  • životných procesoch v ľudskom tele cez psychosomatiku a psychofyziológiu
  • vzájomnej korelácii mysle, duše a tela
  • tom, ako skoré životné skúsenosti a traumy ovplyvňujú našu osobnosť a zdravie
  • našich osobných stratégiách prežitia, ktoré pomáhajú, ale aj škodia
  • tom, ako nám bezpečný vzťah pomáha prežiť
  • epigenetike, ktorá sa zaoberá odtlačkami tráum našich predkov v celej našej DNA
  • blúdivom nerve a jeho význame pre relaxáciu, rovnováhu, empatiu a zdravie
  • porozumení individuálnych nastavení a jedinečných špecifikách každého z nás

MUDr. Lenka Bachratá
je všeobecná a psychosomatická lekárka. Po absolvovaní 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe pracovala na pozícii lekára na internom oddelení na Kramároch a neskôr na Kardiologickej klinike v Prahe. Po atestácii zo všeobecného lekárstva pôsobí ako všeobecná lekárka. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, Kurz myoskeletálnej medicíny pre lekárov, psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, výcvik biodynamickej psychoterapie, práca s traumou či Výcvikový kurz v biofeedbacku ako terapeutickej metóde. V roku 2012 založila zdravotné centrum Mind&Body, kde pôsobí doteraz.