Informačná prednáška : Cesta ku zdraviu tela a duše

Prednášajúci sprostredkovávajú vedomosti Bruna Gröninga, takže jeho výrok „Neexistuje nič nevyliečiteľné!“ každý môže zažiť.

Bruno Gröning zanechal vedomosti o príjme prirodzenej liečivej sily, ktorá môže každému dopomôcť k trvalému zdraviu. Aj dnes, tak ako voľakedy, sa na celom svete dejú uzdravenia z chronických, desaťročia trvajúcich chorôb, ale aj z drogových a iných závislostí.

Dokazuje to množstvo správ o uzdravení, ktoré lekári z Medicínsko-vedeckej odbornej skupiny starostlivo preverili a doložili nálezmi nezávislých lekárov.