Pozývame všetkých čitateľom a nadšencov krimi príbehov na stretnutie s Petrom Šloserom, spisovateľom a bývalým kriminalistom.

Stretneme sa na stretnutí čitateľského klubu (3.10. o 17.00 hod.) a predtým, o 16.00 hod. sa nám pán spisovateľ predstaví v úlohe SLÁVNEHO KNIHOVNÍKA.

Tešíme sa na stretnutie s vami v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, v pobočke FONČORDA na ul. Jilemnického 48 v B. Bystrici.

Viac podujatí na vkmk.sk