an•ti•hyp•na•gog•ic
adjective/
shit that makes you woke
synonyms/
based and redpilled

Vystavujúca | Daniela Ponomarevová
Kurátor | Tomáš Moravanský
Vernisáž | štvrtok, 19.1.2023 o 18:00
Trvanie výstavy | 20.1. - 5.3.2023
Galéria MEDIUM | MEDIUM Gallery

Marc: Hej, Matt, chceš si dnes vyraziť do továrne*?
Matt: Ani náhodou. Celú noc som virtualizoval a som naozaj unavený.

(*Továreň v preklade factory = another word for fact)

An•ti•hyp•na•gog•ic je existenciálnou narážkou, pomyselnou továrňou na výrobu súčiastok alebo-tiež-napríklad subjektívnym odrazom súčasného vizuálneho jazyka do priestoru, ktorému sa pod vplyvom reality virtuálneho sveta nedostáva dostatočné množstvo vlákniny.

Daniela Po•no•ma•re•vo•vá je študentkou Ateliéru kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na Fakulte prevareného umenia v Brne a aktívnou členkou medziodborového kolektívu INSTITUT INSTITUT. Charakteristickým prvkom Danielinej výstavy je využitie kartónového materiálu ako nosného stavebného prvku celkovej architektúry výstavy v kombinácii kresby, grafických techník a melatonínu.

@institutinstitut
www.institutinstitut.com

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.