Osláv s nami Deň Zeme a preži den s naším múzeum. Okrem sprevádzania výstavou Mláďatá, ťa čaká čistenie Malachovského potoka, veľa pokusov s vodou, kultúrny program a občerstvenie.