Do detstva sa často vraciame v spomienkach, detstvo mnoho z nás vníma aj v kontakte so starými rodičmi. U nich bolo vždy zaujímavejšie teritórium, ktoré bolo treba preskú­mať a kde sa dalo vždy niečo nové objaviť. Každý z nás si pamätá práve atmosféru detstva príznačnú pre konkrétne obdobie so špecifickými vonkajšími vplyvmi.

Výstavou Detský svet predstavujeme prostredníctvom múzejných zbierok svet detí v našej krajine a našom meste najmä v 20. storočí. Zvolili sme desať tém, ktoré súvisia s detstvom a pripomínajú rôzne obdobia pestrou zmesou predmetov – od oblečenia, pomôcok a predmetov špeciálne vyrábaných pre najmenších členov rodín, cez predmety na aktivity a športovanie detí, pomôcky do školy, učebné pomôcky a veci súvisiace so školou, predmety súvisiace s najobľúbenejšími pochutinami detí – čokoládou a sladkosťami, až po detskú literatúru a samozrejme hračky, ktoré tvoria asi najpodstatnejšiu časť výstavy.

Dokumentárnu časť výstavy tvorí bohatý fotografický materiál s tematikou detí, školy, aktivít a hier asi za 120 rokov (od šesťdesiatych rokov 19. storočia asi po osemdesiate roky 20. storočia). Vek fotografií určuje datovanie uvedené priamo na fotografii. Predmety nie sú vo vitrínach vystavené klasickým múzejným spôsobom, ale zvolili sme voľný štýl inštalácie. Veľa z vystavených predmetov dospelý návštevník pozná z vlastného detstva, a tak sú popisy len pri starších a vzácnejších predmetoch. Výstava je interaktívna, obsahuje i panely s pripravenými aktivitami. Pripravujeme vydanie sprievodcu vo forme brožúry, ktorá textom priblíži vybrané exponáty a navyše bude pre detí zaujímavá i hádankami a úlohami, pri ktorých sa zábavnou formou niečo naučia. Vzhľadom na plánované dlhšie trvanie výstavy pripravujeme i viac vydaní pracovných listov na spoluprácu s malým návštevníkom (vhodných pre jednotlivcov i kolektívy).

Pozývame Vás na výstavu Detský svet, kde sa nemusíte iba pozerať, dá sa na nej aj kresliť, písať, hrať, skladať i hádať...

Vráťte sa do detstva a príďte sa zahrať do múzea spolu s deťmi!

Simona Jurčová

Výstava: DETSKÝ SVET (výstava pre malých i veľkých)
Autorky: Mgr. Lucia Duchoňová, PaedDr. Simona Jurčová
Výtvarné riešenie a realizácia: Agentúra EVKA Bratislava
Termín: 12. 3. 2021 – 31. 12. 2024
Miesto: ZsM, Múzejné nám. 3

Použité materiály:
Fotografie a zbierkové predmety Západoslovenského múzea v Trnave
Zapožičané materiály od 25 súkromných majiteľov