Autor prostredníctvom metafor spája notoricky známe protiklady…"Digitálny svet má svoje vlastné príbehy a metafory, ktoré sú aplikovateľné na každodenné situácie v bežnom živote. Okrem figurálnych motívov sa v obrazoch objavujú aj tvary a situácie známe z prostredia TV/PC obrazoviek. Po formálnej stránke ide o reverzný trend v oblasti vizuálna, o zobrazovanie digitálneho sveta prostredníctvom štandardnej ručnej maľby (technika: akryl, olej) tvorenej štetcom na plátne s jej prirodzenými fyzickými aspektmi, nedokonalosťami neučesaného maliarskeho gesta. Základné abstraktné prvky, farby a formálne prostriedky ako napr. šum, glitch, blur, rytmus, rgb, cmyk dotvárajú nové metaforické kompozície vytrhnuté z pôvodného kontextu. Z farby sa dá nadýchnuť, nasýtiť, smútiť, vyhrievať v jej spektre, nakrájať a požuť ako kus mäsa na tanieri. "

Okrem statických figurín a vecného zobrazenia autor používa často abstraktné princípy opakovania, vzorca, ornamentu organizovaného pomocou klasických maliarskych valčekov v kontraste s voľným maliarskym gestom na dosiahnutie maximálneho účinku kontrastu formy. Táto abstraktná séria obrazov ma názov +-Samples (vzorky). Chaos vs. poriadok, spontánnosť vs. premyslenosť, náhodnosť vs. vypočítavosť, gesto vs. konštrukcia. Snaha o starostlivosť, archiváciu, uchovanie, zracionalizovanie spontánneho maliarskeho gesta, základný, archetypálny prvok maľby: ťah štetcom versus retro maliarsky ornamentálny vzorec.

Trvanie: do 14.06.2024 (otvorené v utorok, streda, štvrtok od 15:00 do 18:00), vstup voľný