Diskusia s dramaturgickou radou o súťažných inscenáciách.

12.30 – 14.00 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12
SVK / TLMOČENÉ DO ENG / vstup voľný


Podujatie je súčasťou sprievodného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.