Medzinárodná konferencia organizovaná Divadelným ústavom v spolupráci so Slovenským centrom AICT.

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom.

Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla.

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete.


Program konferencie:

Piatok, 19. mája:

 • 9.50 – 10.00 Úvodné slovo
  doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
  prof. Patrice Pavis
 • 10.00 – 12.00 Prvá časť: 
  • Migračné naratívy ako pedagogická úloha divadla / prof. Stephen Elliot Wilmer (Írsko)
  • Vojna a epocha v mestách... / Lasha Chkhartishvili, PhD. (Gruzínsko)
  • Pamäť ako pilier identity v exile vs. pamäť ako zdroj traumy v dokumentárnom divadle / Mgr. Iryna Serebriakova (Ukrajina)
  • V kreatívnom obkľúčení: ukrajinská exilová dramaturgia / Sasho Ognenovski, PhD. (Severné Macedónsko)
 • 12.00 – 13.30 Obedná pauza
 • 13.30 – 15.00 Druhá časť:
  • Komunita a jej problémy: estetické obmedzenia divadla v prípadoch vysídlenia / Richard Pettifer (Nemecko/Austrália)
  • Národné divadlo v exile. Tvorivý protikrízový manažment (praktické otázky) (ONLINE) / Mgr. Volha
  • Kulikouskaya (Bielorusko)
  • Všetci naši migranti: miesto a vysídlenie v izraelskom divadle (ONLINE) / Sarit Cofman-Simhon, PhD. (Izrael)
 • 15.00 – 15.30 Záverečná diskusia a slovo na záver

Po každej časti nasleduje diskusia.

Konferenciu moderuje profesor Patrice Pavis.


Pozrite si aj štvrtkový program konferencie Divadlo v Exile (18. máj).


Divadelný ústav / Slovenské centrum AICT
DIVADLO V EXILE medzinárodná konferencia
10.00 – 15.30 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12
ENG / TLMOČENÉ DO SVK / vstup voľný


Podujatie je súčasťou sprievodného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.