Medzinárodná konferencia organizovaná Divadelným ústavom v spolupráci so Slovenským centrom AICT.

Vojna na Ukrajine, autoritatívne politické režimy v Bielorusku, Rusku i v iných krajinách sveta obmedzujú umelcov v slobode a tvorbe. Odpoveďou môže byť vnútorný exil – otvorená revolta, boj proti režimu alebo, naopak, úplné stiahnutie sa do úzadia, a tak isto vonkajší exil – emigrácia, exil a tvorba v slobodných demokraciách. Boj s politickým režimom, prenasledovanie, opustenie svojej rodnej krajiny, strata zázemia, adaptovanie sa na nové životné podmienky a ďalšie problémy spojené s exilom spôsobujú mnoho tráum a stavajú emigrantov pred ťažké životné, profesijné a umelecké rozhodnutia. Žiaľ, ako v minulosti, tak aj dnes musia umelci čeliť týmto problémom.

Na druhej strane, emigrácia a exil už nemusia znamenať len vynútenú reakciu na nepriaznivú vojnovú, ekonomickú či politickú situáciu v danej krajine. V časoch globalizácie a multikulturalizmu a v kontexte divadla a umenia naberá slovo exil celkom nové významy. Možnosť dobrovoľného exilu, či už vnútorného, alebo vonkajšieho, môže pre umelcov znamenať príležitosť objavovať, prepájať, negovať či transformovať umelecké tradície domovskej krajiny s krajinou exilu. Dobrovoľný exil a globálna migrácia sa dajú chápať ako jeden z fenoménov, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu divadla.

Medzinárodná konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu a mapovať ako historický, tak aj súčasný kontext divadla a dramatickej tvorby v exile a rovnako prehĺbiť a definovať súčasný stav divadla v globalizovanom svete.


Program konferencie:

Štvrtok, 18. mája:

 • 9.30 – 10.00 Registrácia a úvodné slovo
  • doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.riaditeľka Divadelného ústavu, Bratislava, Slovensko
  • Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.predsedníčka Slovenského centra AICT, Slovensko
  • prof. Patrice Pavis, profesor divadelných štúdií, Francúzsko
 • 10.00 – 12.00 Prvá časť:
  • Exil umelcov, exil hier a ich inscenovanie / prof. Patrice Pavis (Francúzsko)
  • Aktivity gréckych politických utečencov vo východnej Európe (1949 – 1956): od krajín bývalej Juhoslávie po Taškent, ZSSR / Tasos Angelopoulos, PhD. (Grécko)
  • Exil jako heterotypie české avantgardy / Mgr. Otto Drexler (Česká republika)
  • Rozprávka ako priestor vnútorného exilu / prof. Nadežda Lindovská, PhD. (Slovensko)
 • 12.00 – 13.00 Obedná pauza
 • 13.00 – 15.00 Druhá časť:
  • Pád človeka a vzostup etiky: exilové hry Ivany Sajko / prof. Darko Lukić, PhD. (Chorvátsko/Nemecko)
  • Medzipriestor / Mischa Twitchin, PhD. (Veľká Británia)
  • Sloboda – intimita prekračujúca hranice sveta / PhDr. Dáša Čiripová, PhD. (Slovensko)

Po každej časti nasleduje diskusia.

Konferenciu moderuje profesor Patrice Pavis.


Pozrite si aj piatkový program konferencie Divadlo v Exile (19. máj).


Divadelný ústav / Slovenské centrum AICT
DIVADLO V EXILE medzinárodná konferencia
10.00 – 15.30 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12
ENG / TLMOČENÉ DO SVK / vstup voľný


Podujatie je súčasťou sprievodného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.