Dlabaný riad – črpačka – akreditovaný kurz

Rozsah:15 hodín / 2 lekcie
Cena: 85 €

Viac informácií

Na kurze Dlabaný riad – črpačka sa oboznámite s technikou dlabania nádob, naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a pracovné náradie. Osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

* Kurz Dlabaný riad, pozostávajúci z troch častí: Lyžice, Črpačka a Vahan, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Pre viac informácií si pozrite heslo KORYTÁRSTVO.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64
Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Trvanie kurzu: 23. 11. - 24. 11. 2023
Termín: štvrtok, piatok / 12.00-20.00
Lektor: Michal Fratrič
Cena: 85 €
Obsadenosť: 0 voľné / 6 náhradné miesto/a / NÁHRADNÍK

>> Viac info


>> Kompletná ponuka kurzov v RCR ÚĽUV v Bratislave / Zimný trimester <<