Bez milosti a súcitu

25. – 26. júl a 8. – 9. august 2023

Bude to bez milosti a súcitu.

Ukážky dobovej tortúry pred hradnou mučiarňou.

Len pre silné nátury …