Vyhľadať podujatie

DNI UKRAJINY: IVAN KULEC A JEHO TVORBA

Piatok 09.10.2020, 11:00
Ukrajinské dni obohatí umelecká tvorba Ivana Kuleca

Ukrajinské dni obohatí umelecká tvorba Ivana Kuleca

Súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj bohatý súbor artefaktov umeleckého charakteru. Medzi jeho najcennejšie časti patrí aj takmer celoživotná umelecká pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Tvorbu maliara a pedagóga si budú môcť návštevníci pozrieť na výstave pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia v budove Bravo v Kasárňach/Kulturparku v rámci Dní Ukrajiny. Sprístupnená bude od 29. septembra do 31. októbra 2020. Okrem Svidníka sa diela umelca nachádzajú taktiež v Prahe a v štátnych a súkromných zbierkach Ukrajiny, USA a Kanady.

Ivan Kulec (1880 – 1952) sa narodil v dedine Cholujevo (Halič, Rakúsko-Uhorsko) dnes Vuzlove (Ľvovská oblasť, Ukrajina). Výtvarné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Krakove, kde študoval u prof. W. Weissa, J. Stanislawského a J. Pankiewicza. Počas 1. svetovej vojny narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády a po jej ukončení zostal žiť v Prahe. V roku 1923 sa stáva jedným zo spoluzakladateľov Ukrajinskej akadémie plastických umení v Prahe. Akadémia mala štatút vysokej školy a pôsobila aj počas 2. svetovej vojny, keď české vysoké školy boli zatvorené. Okrem ukrajinských a českých študentov školu navštevovali aj slovenskí, ruskí, juhoslovanskí a rumunskí študenti, ako aj  študenti iných národností. Od roku 1932 až do jeho smrti bola akadémia súkromnou školou I. Kuleca.

Okrem pedagogickej činnosti sa venoval aj maľbe, kresbe, grafike a sochárstvu. Z výtvarných žánrov najväčší priestor vyčlenil pre imaginárny portrét, figurálnu kompozíciu a zátišie. Z výtvarných techník najčastejšie používal maľbu, kombinovanú techniku, kresbu ceruzkou alebo tušom, gvaš, akvarel, rezbu a modelovanie. Jeho tvorba pozostáva prevažne z diel voľného umenia a menej z diel funkčného umenia – exlibrisov a karikatúr.

Jedna časť diel umelca je výlučne  tvorbou predmetnou, druhá časť – z hľadiska výtvarnej formy je tiež tvorbou konkrétnou, ale z pohľadu zvoleného námetu (osud, láska, bôľ, únava) má charakter abstraktný, t. j. predmetnosť a abstraktnosť sú v umeleckom snažení autora vzájomne späté.

„I. Kulec tvoril v období prvej polovice 20. storočia, kedy ešte bol aktuálny symbolizmus a secesia, vznikal a rozvíjal sa expresionizmus, kubizmus, český kubizmus, purizmus a konštruktivizmus. Tvorivými postupmi uvedených umeleckých smerov sa autor nielen inšpiroval, ale ich aj svojským spôsobom rozvinul a obohatil,“ uviedol k výstave kurátor Ladislav Puškár.

Vernisáž: 8. októbra 2020 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: do 31. októbra 2020

Otvorené denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00 hod.
Vstupné: 2 €


Miesto konania: Kasárne//Kulturpark, budova Bravo

www.k13.sk│FB: KASÁRNE/KULTURPARK│FB: K13 - Košické kultúrne centráMiesto konania

Ďalšie termíny


25. 10. 2020 Nedeľa 11:00 - 18:00 KOŠICE Kasárne Kulturpark
25. 10. 2020 Nedeľa 11:00 - 18:00

27. 10. 2020 Utorok 11:00 - 18:00 KOŠICE Kasárne Kulturpark
27. 10. 2020 Utorok 11:00 - 18:00

28. 10. 2020 Streda 11:00 - 18:00 KOŠICE Kasárne Kulturpark
28. 10. 2020 Streda 11:00 - 18:00

29. 10. 2020 Štvrtok 11:00 - 18:00 KOŠICE Kasárne Kulturpark
29. 10. 2020 Štvrtok 11:00 - 18:00

30. 10. 2020 Piatok 11:00 - 18:00 KOŠICE Kasárne Kulturpark
30. 10. 2020 Piatok 11:00 - 18:00