Drotárske techniky II. – akreditovaný kurz

Rozsah: 15 hodín / 5 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 85 € 

Viac informácii

Na kurze Drotárske techniky sa oboznámite s históriou drotárstva, tradičným i súčasným sortimentom. Osvojíte si technologické postupy tvarovania drôtu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Zhotovíte si misku so špirálovou technikou a opletaný ďzbán.

  • I. časť: výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska)
  • II. časť: techniky opletania nádob
  • III. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

* Kurz, pozostávajúci z troch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Záujemcovia o toto starodávne remeslo nájdu návody a technologické postupy v publikácii DROTÁRSTVO v našom eshope.

Pohľad do histórie DROTÁRSTVA je spracovaný v encyklopédii remesiel.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14
Kontaktné údaje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termín

Trvanie kurzu: 18. 1. - 15. 2. 2024
Termín: štvrtok /17.00-20.00/
Lektor: Katarína Králiková
Cena: 85 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici <<