Rozsah: 20 hodín/8 lekcií
Kapacita: 5 osôb
Cena: 100 €


Viac informácii

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. V troch na seba nadväzujúcich častiach sa naučíte používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí:

  • I. časť: šperky/objekty s prvkami drotárskych techník
  • II. časť: šperky/objekty s prvkami textilných techník
  • III. časť: šperky s prvkami košikárskych techník

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.
V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

>> ZISTIŤ VIAC O DROTÁRSTVE <<

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Banská Bystrica, Dolná 14 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Lívia Bučková, tel.: +421 905 732 627, livia.buckova@uluv.sk


Charakteristika

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu. Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti: – teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%) – praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termíny

Trvanie kurzu: 16. 2. - 20. 4. 2023
Termín: štvrtok (17.00-19.30)
Lektor:  Králiková Katarína
Cena: 100 €

PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Banská Bystrica <<