Rozsah: 6 hodín/2 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 45 €


Viac informácii

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

Určené pre: dospelí

Miesto konania: Bratislava, Obchodná 64 / ZOBRAZIŤ NA MAPE

Kontaktné údaje: Alena Járosiová Hlucháňová, tel.: +421 917 532 070, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk


Termíny

Trvanie kurzu: 1. 3. - 9. 3. 2023
Termín: streda (16.30-19.30)
Lektor: Marta Mesárošová
Cena: 45 €

>> NÁHRADNÍK <<


>> Kompletná ponuka Školy remesiel - UĽUV Bratislava <<