Srdečne Vás pozývame na debatu o knižnej ilustrácii a jej aktuálnom postavení v súčasnej slovenskej kultúre so Zuzanou Liptákovou, Danielou Olejníkovou, Máriou Rojko a Ľuboslavom Paľom a s moderátorkami Beatou Jablonskou a Zuzanou Lapitkovou. Debata je súčasťou projektu Dvojstrana a uskutoční sa v stredu 26. júna 2024 o 18:00 v Akademickej knižnici VŠVU na Hviezdoslavovom námestí.

Zuzana Liptáková je bývalou riaditeľkou Bibiany - Medzinárodného domu pre deti, kde pôsobila na poste riaditeľky v rokoch 2022 do 2024. Za krátky čas svojho pôsobenia stihla urobiť viaceré zmeny vo fungovaní Bienále ilustrácií Bratislava a ocenenia Najkrajšie knihy Slovenska, na ktorých nevyhovujúci stav dlhodobo upozorňovala odborná verejnosť. V súčasnosti sa naďalej venuje projektom v oblasti knižnej kultúry.

Daniela Olejníková ilustrovala viac ako dve desiatky kníh pre deti, mládež a dospelých. Je držiteľkou Plakety BIB 2013 a Zlatého jablka BIB 2017 a získala niekoľko ocenení v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska a Nejkrásnější české knihy roku. Tento rok získala hlavnú cenu na Bologna Ragazzi Award za knihu Myko. Kompletní zpravodaj ze světa hub (Jiří Dvořák, Baobab)

Mária Rojko je autorkou grafického dizajnu viacerých knižných obálok, bookletov a časopisov. Stála pri založení Asociácie ilustrátorov – ASIL (2009) a ASIL Gallery (2010). Jej knihy získali niekoľkokrát ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska a dostali sa do finálneho výberu Národnej ceny za dizajn 2018. Spolu s Idou Želinskou a Milošom Koptákom v roku 2014 otvorili galériu zameranú na knižnú ilustráciu TOTO! je galéria.

Ľuboslav Paľo je ilustrátor a vedúci Ateliéru ilustrácie a grafiky Katedry grafiky a iných médií na VŠVU. Okrem knižnej ilustrácie sa venuje voľnej tvorbe, maľbe a grafike. Ilustroval viac ako 30 kníh a získal viacero ocenení doma aj v zahraničí: Najkrajšie knihy Slovenska, Zlaté jablko BIB 2005, Cena Ľudovíta Fullu 2008, Bienále ilustrácií Oita. Je činný pedagogicky aj mimo VŠVU, vedie workshopy pre ilustrátorov a je členom medzinárodných porôt a účastníkom mnohých zahraničných výstav.

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry dejín a teórie umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie Medium, ktorý sa primárne sústreďuje na prezentáciu knihy ako média spájajúceho literatúru s vizuálnym umením. Projekt Dvojstrana zahŕňa prednášky, performance, čítania či iné kreatívne výstupy autoriek a autorov z oblasti vizuálneho umenia, ktoré/í si vybrali knihu ako prostriedok rozšírenia svojej tvorby. Chceme návštevníčkam a návštevníkom knižnice a galérie priblížiť možnosti autorského prístupu a „čítania“ pozoruhodných projektov v rámci dvoch rozdielnych kontextov – extrovertného, performatívneho výstavného prostredia a introvertnejšieho, na dialóg orientovaného prostredia knižnice.

Tento projekt vznikol s finančnou podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.