8. ročník ľudskoprávneho festivalu EMBARGO sa zamiera na reflexiu globálnych a lokálnych tém a diania, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú spoločenský a politický život v mnohých krajinách sveta. Cieľom festivalu je prostredníctvom rôznych umeleckých a tematických žánrov priniesť kritický a zároveň konštruktívny pohľad na svet, v ktorom žijeme, a ktorý spoluvytvárame. Festivalový program je príspevkom ku globálnemu dialógu o ľudských právach, na ktorom sa môžeme podieľať spoločne.

Niet pochýb, že súčasnosť - doba antropocénu - je vo vzťahu k sociálnej a environmentálnej spravodlivosti poznačená predovšetkým ľuďmi a ich činnosťou, ktorá neustále vplýva na globálne aj lokálne dianie. Prudký nárast spotreby energie a životnej úrovne časti obyvateľov planéty za posledných 200 rokov má za následok tiež prehlbovanie sociálnych nerovností. K náhlym zmenám prispievajú zrýchlené procesy na rôznych úrovniach ako aj rozvoj informačných a komunikačných technológií, predovšetkým internetu. Paralelný virtuálny svet je poháňaný digitálnymi technológiami s vlastnými pravidlami a algoritmami, ktorý skresľuje obraz o tom reálnom. Navyše, reálny svet je čoraz komplikovanejší a nie je v ňom možné hľadať jednoduché odpovede na zložité otázky. Žijeme vo svete, v ktorom sa ľahko vytráca hranica medzi faktami, vedeckým poznaním, názorom, domnienkou, dezinformáciou či hoaxom. Všetky tieto javy sa týkajú komunikácie vo verejnom priestore, na ktorý 8. ročník festivalu EMBARGO reaguje.

www.embargofestival.sk

EMBARGO festival 2021 / online (7. 12. 2021 do 9. 12. 2021):

Festival sa koná v rámci programu kultúrneho centra Záhrada, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Celý program prebehne online na Facebooku Záhrady.

Diskusie sú súčasťou projektu 100ka („stovka“). Projekt 100ka je podporený z programu @Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je @Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.